Vacature voorzitter

geplaatst in: Nieuws | 0

Beste leden, ouders en verzorgers,
Het seizoen 2018/2019 is ten einde. De afgelopen maanden zijn diverse vrijwilligers druk bezig geweest met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. We hebben het dan niet alleen over de vorming van de nieuwe teams, maar ook over de plannen en ideeën om de financiële situatie te verbeteren richting een financieel gezonde club in de toekomst. Het is nu zaak om dit in concrete plannen verder uit te werken en onze vereniging naar een hoger plan te tillen. Dit kunnen we niet alleen. We hebben een enthousiast persoon nodig die hierin het voortouw wil nemen,de vereniging wil leiden en zowel in- als extern de Twente Buzzards wil vertegenwoordigen.

De Twente Buzzards is per direct op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Het is geen pré, maar bij voorkeur beschik je over de nodige leidinggevende ervaring. Dat kan zijn binnen een vereniging of binnen een bedrijf. Met deze ervaring ben jij in staat de grote lijnen uit te zetten binnen de vereniging zonder de details uit het oog te verliezen en stuur je de andere bestuursleden aan. Verder beschik je over goede communicatieve en sociale vaardigheden. Belangrijk hierbij is ook dat je oog hebt voor de menselijke kant van de sportende leden van de vereniging. Makkelijk persoonlijk contact leggen en goed mee kunnen denken met wat er speelt binnen de club is een eigenschap die zwaar weegt. Kennis van basketbal is mooi meegenomen, maar niet noodzakelijk. Tot slot draag jij Twente Buzzards natuurlijk een warm hart toe en vind je het leuk om onze club van dienst te zijn.

Taken:
• Je leidt en vertegenwoordigt de vereniging
• Je stelt samen met de andere bestuursleden het beleid op en voert dit uit.
Het bestuur bestaat uit:
o Voorzitter
o Secretaris
o Penningmeester
o Bestuurslid ledenadministratie
o Bestuurslid technische commissie
o Bestuurslid activiteitencommissie
o Bestuurslid Sponsorcommissie
• Je zit bestuurs- en ledenvergadering(en) voor
• Je coördineert de verschillende bestuurstaken.
• Je houdt toezicht op en informeert naar bestuurstaken.
• Je onderhoudt contacten met gemeente en andere verenigingen;
• Je houdt toezicht en neemt verantwoordelijkheid voor een juiste uitvoering van statuten, huishoudelijk reglement en aangegane en te sluiten contracten;
• Je volgt ontwikkelingen in de samenleving en stemt deze zo nodig af op de organisatie van de vereniging.
• Je lost samen met het bestuur problemen op, zowel binnen de vereniging als naar buiten toe.

Tijdsinspanning
Om in te schatten hoeveel tijd je nodig hebt om de rol van voorzitter goed te kunnen vervullen, vind je hieronder een globale opsomming van jouw inzet in uren:
• Het voorbereiden en leiden van de algemene ledenvergadering: 12 uur per jaar
• Het voorbereiden en leiden van de bestuursvergadering: 3 uur per maand
• Het opstellen van beleid, coördineren en uitvoeren van bestuurstaken: 2 uur per maand
• Het onderhouden van contacten buiten de vereniging (NBB, gemeente en andere verenigingen): 4 uur per maand
• Zichtbaar zijn voor leden, ouders en verzorgers, onder andere door het bijwonen van wedstrijden/trainingen: 4 uur per maand
• Het bezoeken en bijwonen van diverse regiobijeenkomsten en congressen (bestuurderscongres, Nationaal Basketball Congres etc.): 16 uur per jaar
Ben jij de persoon die onze vereniging naar een hoger plan kan tillen?
En lijkt het je bovendien leuk om actief te zijn in onze vereniging?
Dan nodigen wij je van harte uit om vóór 31 oktober2019 te reageren op de openstaande vacature. Dit kan door je motivatie te mailen naar onze secretaris Ricardo Kreileman secretaris@twentebuzzards.nl. Deze motivatie zal voorafgaand aan de verkiezingen (nader te bepalen datum) gedeeld worden met de clubleden.