Contactgegevens:
Twente Buzzards
Henry Woodstraat 60
7558 CM Hengelo

Secretaris@twentebuzzards.nl

Secretaris

Ricardo Kreileman

secretaris@twentebuzzards.nl

Penningmeester

Richard Smit en

Michael Manigrasso

penningmeester@twentebuzzards.nl


Vrijwilligerscommissie

Bestuurslid en coördinator vrijwilligers


Vacant
vrijwilligers@twentebuzzards.nl

Technische zaken

Rolf Nijboer
technischezaken@twentebuzzards.nl