1e Contributie inning

1e Contributie inning

Eind deze week zullen wij starten met de inning van de contributie voor het nieuwe seizoen. De bedragen voor spelende en trainende leden zijn nu nog ongewijzigd. In de komende ALV (3 oktober a.s.) zullen de nieuwe contributie tarieven voor seizoen 2023/2024 worden...

Zaalindeling Seizoen 23-24

De zomervakantie is zo goed als voorbij dus er kan weer worden getraind.Bekijk hier op welke locatie en wanneer welk team traint. Half september begint de competitie weer. Succes.
1e Contributie inning

Laatste incasso seizoen 2021-2022

Deze week zal de laatste termijn van de contributie worden geïncasseerd over het seizoen 2021-2022. In de maanden juli en augustus vinden er geen incasso’s meer plaats en wordt de jaarrekening samengesteld door de penningmeesters. Tijdens de Algemene Ledenvergadering...