Bestuur

Voorzitter

vacant
Algemeen aanspreekpunt voor de vereniging
voorzitter@twentebuzzards.nl

Penningmeester(s)

Richard Smit
Michael Manigrasso
Aanspreekpunt voor financiële zaken zoals contributies, incasso’s etcetera.
penningmeester@twentebuzzards.nl

Secretaris

Luc ten Bokum
Aanspreekpunt voor bestuurszaken, zaken van algemene- en organisatorische aard, bondszaken et cetera.
secretaris@twentebuzzards.nl

Bestuurslid Ledenadministratie

Ruben Nijhof
Aanspreekpunt voor nieuwe leden en afmeldingen.
ledenadministratie@twentebuzzards.nl

Bestuurslid Technische commissie

Rolf Nijboer
Chérie Nijboer
Aanspreekpunt voor technische zaken.
technischezaken@twentebuzzards.nl

Bestuurslid Activiteitencommissie

Sarah Joy Hazenberg
Aanspreekpunt voor alle niet competitie gerelateerde activiteiten, beheerder activiteitenkalender
activiteiten@twentebuzzards.nl

Bestuurslid Sponsorcommissie

Vacant
Aanspreekpunt voor sponsor activiteiten, relatiebeheer, et cetera.
sponsor@twentebuzzards.nl