Lidmaatschap

Clublid worden van Twente Buzzards!
Voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar bied Twente Buzzards de Basketball School aan. Hier hoeft geen lidmaatschap voor te worden afgesloten. Meer info hier over is te vinden onder het menu Basketball School.

Jeugd ouder dan 12 en Senioren kunnen zich via de ledenadministratie aanmelden. Na toewijzing aan een team mag je 2x kosteloos aan een training deelnemen. Bevalt het! Download dan het inschrijfformulier en meld je aan als Spelend-lid (trainen + competitie) of Trainend-lid (enkel trainen). Voor Seniorleden bied Twente buzzards ook nog een recreanten training aan (trainend-lid). De bijkomende contributie kosten zijn terug te vinden onder het menu Organisatie/contributie.

Belangrijk om te weten.
Na aanmelding ben je minimaal Twente Buzzards lid tot het einde van dat betreffende contributiejaar (1 juli). Tussentijds opzeggen is dan ook niet mogelijk.
Opzeggen voor een volgend seizoen kan per email tot uiterlijk 15 juni via de ledenadministratie.  Zonder opzegging word het lidmaatschap automatisch verlengd met bijhorende contributiekosten.

Naast dat het lidmaatschap van Twente Buzzards je het rechten geeft zijn er ook plichten aan het lidmaatschap verbonden. Samen zijn we de club waarbij van iedereen verwacht word een steentje bij te dragen. Denk aan het fluiten / scoren van wedstrijden, maar ook op andere vlakken heeft de club jou steun als vrijwilliger nodig. In het inschrijfformulier is een lijst met taken/functies opgenomen, geef aan welke taak jij binnen de club op je zou willen nemen.

Ondersteuning Jeugdfonds
Indien je financieel niet zoveel draagkracht hebt, kun je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming, bijvoorbeeld bij “Het Jeugdfonds Sport & Cultuur”.

Meer informatie over het jeugdfonds kun je op deze website vinden: Jeugdfondssportencultuur.nl

Downloads


Contactpersoon
Ruben Nijhof
Ledenadministatie
[Contact]