Aan de start van het nieuwe seizoen vindt de jaarlijkse Algemene Leden vergadering (ALV) plaats. De ALV 2021 zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 8 oktober aanstaande om 20:15 uur in de sporthal Hasseler Es. De ALV zal plaatsvinden in de sporthal zelf. Wij nodigen jullie graag uit voor deze ALV. De agenda van de ALV en de notulen van vorig jaar worden na aanmelding via e-mail toegestuurd.

Belangrijk: Indien je aan de ALV wilt deelnemen, verzoeken wij jullie dit uiterlijk op 1 oktober door te geven via secretaris@twentebuzzards.nl. Zonder aanmelding kan er helaas niet deelgenomen worden.