Komende week zal de contributie worden geïncasseerd over de maand januari 2022. Vanaf eind november 2021 zijn nieuwe corona maatregelen ingegaan en hebben we beperkt kunnen basketballen. De kans is aanwezig dat er binnenkort versoepeld gaat worden.

Gezien de beperkingen, hebben wij als bestuur besloten om het verenigingsdeel van deze maand niet volledig te innen, maar voor 50%. Wij kunnen dit financieel verantwoord doen waarbij wij rekening hebben gehouden met de onzekerheid rondom de zaalhuur en in hoeverre deze door de gemeente wordt doorbelast aan de binnensportverenigingen.

Afhankelijk van de corona situatie en het vervolg, zullen wij maandelijks een besluit nemen ten aanzien van de contributie inning. Via de website houden wij u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Michael Manigrasso & Richard Smit
Penningmeesters Twente Buzzards