Deze week zal de laatste termijn van de contributie worden geïncasseerd over het seizoen 2021-2022. In de maanden juli en augustus vinden er geen incasso’s meer plaats en wordt de jaarrekening samengesteld door de penningmeesters. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in september (datum nader te bepalen) worden de jaarcijfers gepresenteerd en de contributiebedragen voor het nieuwe seizoen vastgesteld.

Met vriendelijke groet,
Michael Manigrasso & Richard Smit
Penningmeesters Twente Buzzards