Eind deze week zullen wij starten met de inning van de contributie voor het nieuwe seizoen. De bedragen voor spelende en trainende leden zijn nog ongewijzigd. In de komende ALV (7 oktober a.s.) zal een nieuw contributie voorstel worden gedaan.

Met vriendelijke groet,

Michael Manigrasso & Richard Smit
Penningmeesters Twente Buzzards