In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 7 oktober jl. zijn de contributiebedragen voor het seizoen 2022-2023 vastgesteld. Besloten is om de contributie voor het 2e jaar op rij niet te verhogen; de financiële resultaten van de afgelopen jaren van de vereniging staan dit toe en in het kader van de huidige economische situatie willen we op deze manier iets terug doen voor de leden.

Wat wel is aangepast zijn de maandelijkse bedragen. Vorig seizoen incasseerden wij het verenigings- en het bondsdeel apart. Het verenigingsdeel in 10 termijn van september t/m juni en het bondsdeel in 3 termijnen (in de maanden oktober t/m december). In de ALV is besloten om maandelijks één bedrag te innen waar beide delen zijn verwerkt. Zie het ge-update tarieven blad hier

Over een heel seizoen blijft de contributie dus gelijk, maar het maandelijkse bedrag is hoger dan wat je gewend bent. Eind deze maand zullen wij hier mee starten. Mocht je hier vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag via penningmeester@twentebuzzards.nl.

Michael Manigrasso & Richard Smit

Penningmeesters Twente Buzzards