Eind deze week zullen wij starten met de inning van de contributie voor het nieuwe seizoen. De bedragen voor spelende en trainende leden zijn nu nog ongewijzigd. In de komende ALV (3 oktober a.s.) zullen de nieuwe contributie tarieven voor seizoen 2023/2024 worden gepresenteerd.

Met vriendelijke groet,

Michael Manigrasso & Richard Smit
Penningmeesters Twente Buzzards