In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 3 oktober jl. zijn de contributiebedragen voor het seizoen 2023-2024 vastgesteld. De afgelopen twee seizoenen hebben we de contributie op hetzelfde peil kunnen houden, mede vanwege de gunstige resultaten. Voor seizoen 2023-2024 is echter besloten om de contributie te verhogen. De NBB indexeert haar tarieven met 10% en dit zullen wij ook moeten doorvoeren in het bondsdeel van de contributie. Het verenigingsdeel neemt toe met 4,5%. Eind oktober vindt de incasso plaats op basis van de nieuwe tarieven.

Het ge-update tarieven blad vind je hier.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag via penningmeester@twentebuzzards.nl.

Michael Manigrasso & Richard Smit

Penningmeesters Twente Buzzards