Maandag 30 november zal de contributie worden geïncasseerd. De contributie van de Twente Buzzards bestaat uit een verenigings- en een bondsdeel. Conform ons beleid en tarieventabel zullen we in de maanden oktober t/m december naast het maandelijkse reguliere verenigingsdeel een termijn (van in totaal drie) van het bondsdeel innen. Er zullen dus twee bedragen van uw rekening worden afgeschreven. Met behulp van de omschrijving op uw bankafschrift kunt u zien wat waar betrekking op heeft.

Corona
Vanaf half oktober zijn de nieuwe maatregelen ingegaan en deze zijn nog steeds van kracht. De competitie is tijdelijk stil gelegd en de trainingen kunnen in beperkte vorm door gaan. Wij hebben als bestuur besloten deze maand de incasso van het bondsdeel volledig door te voeren; dit dienen wij immers af te dragen aan de NBB. Omdat er geen wedstrijden zijn gepland (en de zaal hiervoor niet hoeven te huren) zullen wij het verenigingsdeel niet volledig innen, maar voor 50%. Afhankelijk van de corona situatie en het vervolg, zullen wij maandelijks een besluit nemen ten aanzien van de contributie inning. Via de website houden wij u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Michael Manigrasso & Richard Smit
Penningmeesters Twente Buzzards