Contributie incasso 30 oktober

Vrijdag 30 oktober zal de contributie worden geïncasseerd. De contributie van de Twente Buzzards bestaat uit een verenigings- en een bondsdeel. Conform ons beleid en tarieventabel zullen we in de maanden oktober t/m december naast het maandelijkse reguliere verenigingsdeel een termijn (van in totaal drie) van het bondsdeel innen. Er zullen dus twee bedragen van uw rekening worden afgeschreven. Met behulp van de omschrijving op uw bankafschrift kunt u zien wat waar betrekking op heeft.

Corona
Twee weken geleden zijn nieuwe maatregelen afgekondigd. De competitie is tijdelijk stil gelegd en de trainingen kunnen in beperkte vorm door gaan. Wij hebben als bestuur besloten deze maand de incasso volledig door te voeren. Afhankelijk van de corona situatie en het vervolg, zullen wij maandelijks een besluit nemen ten aanzien van de contributie inning. Via de website houden wij u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Michael Manigrasso & Richard Smit
Penningmeesters Twente Buzzards

Algemene Ledenvergadering 2020

Aan de start van het nieuwe seizoen vindt de jaarlijkse Algemene Leden vergadering (ALV) plaats. De ALV 2020 zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 25 september aanstaande om 19:30 uur in de sporthal Hasseler Es. In tegenstelling tot voorgaande jaren zal de ALV plaatsvinden in de sporthal zelf. Hiermee kunnen we voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. Wij nodigen jullie graag uit voor deze ALV. De agenda van de ALV en de notulen van vorig jaar zijn als bijlage aan deze mail toegevoegd.

Belangrijk: Indien je aan de ALV wilt deelnemen, verzoeken wij jullie dit uiterlijk 20 september door te geven via secretaris@twentebuzzards.nl. Zonder aanmelding kan er helaas niet deelgenomen worden.

Nieuwe website is live!!

We zijn blij jullie te kunnen melden dat de nieuwe website klaar is. We zijn als vereniging door omstandigheden helaas gedurende een flinke periode uit de lucht en daardoor slecht bereikbaar geweest. Daar komt vanaf nu verandering in. Er is de afgelopen twee maanden door een aantal mensen hard gewerkt om de website zo snel mogelijk gereed te krijgen. Belangrijk uitgangspunt daarbij was dat de voor alle leden en ouders noodzakelijke informatie er op komt te staan. Volgens ons is dat redelijk gelukt. Er zullen de komende tijd vast nog wel een aantal zaken zijn die niet goed werken of beter kunnen. Suggesties zijn altijd welkom. Wij hopen dat jullie veel plezier beleven aan de nieuwe website en we elkaar vooral goed kunnen blijven informeren.