Contributie maart

💰📥 Op 31 maart zal de contributie worden geïncasseerd over de maand maart 2021. Wij hebben als bestuur besloten om het verenigingsdeel net als de vorige vier maanden niet volledig te innen, maar voor 25%.

Wij kunnen dit financieel verantwoord doen waarbij wij rekening hebben gehouden met de onzekerheid rondom de zaalhuur en in hoeverre deze door de gemeente wordt doorbelast aan de binnensportverenigingen.

Afhankelijk van de corona situatie en het vervolg, zullen wij maandelijks een besluit nemen ten aanzien van de contributie inning. Via de website houden wij u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,


Michael Manigrasso & Richard Smit
Penningmeesters Twente Buzzards 🦅💙

Leon Hagman overleden

Deze week ontvingen wij het treurige bericht dat zondag 7 maart jl. Twente Buzzardslid Leon Hagman op 21 jarige leeftijd is verongelukt.

Begin dit basketbalseizoen 20/21 heeft Leon zich samen met een groep vrienden aangemeld om een recreantenteam te vormen. Geen wedstrijden, maar wel het plezier van een vaste trainingsavond.

Zijn tweelingbroer Ivo was tijdens zijn jeugdjaren lid van Twente Buzzards en zijn vader Wim Hagman was in die tijd en zelfs jaren nadat Ivo niet meer basketbalde als bestuurslid op allerlei gebieden actief betrokken bij de club.

Namens het bestuur van Twente Buzzards wensen wij de familie Hagman, zijn teamgenoten en overige naasten van Leon heel veel sterkte toe om dit zware verlies te dragen.

Bestuur Twente Buzzards.