Leon Hagman overleden

Deze week ontvingen wij het treurige bericht dat zondag 7 maart jl. Twente Buzzardslid Leon Hagman op 21 jarige leeftijd is verongelukt. Begin dit basketbalseizoen 20/21 heeft Leon zich samen met een groep vrienden aangemeld om een recreantenteam te vormen. Geen...